Undermeny

Kontrollansvarig (KA)

Vid utförande av bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga. I ansökan om lov eller anmälan ska byggherren uppge vem eller vilka som är kontrollansvariga.

Läs mer om kontrollansvariga och deras uppgift på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du behöver inte ha en kontrollansvarig vid

  • små ändringar av en- eller två bostadshus, om kommunen inte beslutar annat eller
  • garage och uthus, om kommunen inte beslutar annat eller
  • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan och andra åtgärder enligt plan- och byggförordningen.
Kontakt

Sören Holm
Byggnadsinspektör
0325-184 33

E-post till Sören Holm

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-28 13.20