Undermeny

Förhandsbesked, villkorsbesked

Förhandsbesked

Om du i första hand vill ha besked om du överhuvudtaget får bygga på din fastighet kan du söka ett förhandsbesked. Detta gäller framförallt fastigheter som ligger utanför detaljplanelagt område.

I förhandsbeskedet får du reda på om kommunen anser att tomtplatsen är lämplig att bebygga så som du har tänkt. Kommunen anger också vilka villkor som hör till beslutet. Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen om du söker ditt bygglov inom två år efter beslutet om förhandsbesked och följer villkoren.

Villkorsbesked

Du kan be kommunen om ett villkorsbesked innan du söker lov för en till- eller ombyggnation. I ett villkorsbesked kan du få veta om den tänkta åtgärden är att betrakta som ombyggnad eller en annan ändring. En ombyggnad kan medföra att kommunen ställer krav på  tillgänglighetsanpassning av hela byggnaden. Det kan därför vara viktigt att veta om kommunen bedömer åtgärden som en ombyggnad eller inte. Kommunen är dock inte bunden av villkorsbeskedet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.15