Undermeny

Startbesked

Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked från kommunen. Du får ett startbesked när kommunen bedömer att din åtgärd kan antas uppfylla de krav som finns i gällande föreskrifter.

Genom startbeskedet fastställer kommunen den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, utifrån det som kommit fram i det tekniska samrådet eller i handläggningen av ärendet. Beslutet kan även innehålla villkor för att få påbörja åtgärderna till exempel att en kompletterande grundundersökning måste göras eller att vissa tekniska lösningar måste redovisas tydligare. I startbeskedet bestäms också villkor och om utstakning krävs. Även mark- och rivningsåtgärder kräver start- och slutbesked.

Om byggherren, trots kommunens påpekande, inte vill ändra en teknisk lösning, som inte kommer att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter, kan kommunen vägra att skriva ut ett startbesked. Ett vägrat startbesked kan naturligtvis överklagas.

Påbörja inte utan startbesked

Om byggprojektet påbörjas innan startbesked tar kommunen ut en byggsanktionsavgift.

Här kan du läsa mer om olika sanktionsavgifter »

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 09.14