Undermeny

Slutsamråd, slutbesked

Slutsamråd

Ett slutsamråd hållas vid åtgärder som omfattas av tekniskt samråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Slutsamrådet hålls normalt på byggarbetsplatsen. Då diskuteras följande:

  • hur kontrollplanen och andra villkor följts,
  • avvikelser från krav för åtgärderna,
  • kontrollansvarigas utlåtande,
  • kontrollansvarigas och samhällsbyggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
  • behov av andra åtgärder och
  • förutsättningar för slutbesked.

Slutbesked

Du får ett slutbesked när du som byggherre har visat att alla krav enligt lovet, anmälan, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte funnit skäl att ingripa.

Flytta inte in utan slutbesked

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk innan kommunen har utfärdat ett slutbesked. Om du tar ditt byggnadsverk i bruk utan slutbesked innebär det bland annat att kommunen tar ut en byggsanktionsavgift.

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 09.14