Bygglov

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till behöver du söka bygglov och få ett startbesked från kommunen innan åtgärden kan påbörjas. Kommunen utövar tillsyn över att du tar ditt ansvar som byggherre genom bygglovansökan, krav på kontrollansvar, tekniskt samråd och kontrollplan.

Andra tillstånd som kan behövas

Om du bygger om ditt hus eller lokal kan du behöva anmäla detta till kommunen. Det kan till exempel vara att du vill slå ut en bärande vägg, dra in nytt vatten och avlopp eller installera en braskamin.

Du kan läsa mer om anmälningspliktiga åtgärder här »

Om du ska bygga inom strandskyddat område krävs normalt en strandskyddsdispens.

Mer information om strandskydd och ansökan om dispens »

Ska du göra om din enskilda avloppsanläggning behöver du tillstånd från kommunen innan du gör det.

Här kan du läsa mer om enskilda avloppsanläggningar »

Om någon miljöstörande verksamhet kommer att bedrivas i lokalen kan du behöva anmäla den till kommunen.

Behöver jag anmäla min miljöfarliga verksamhet? »

Om någon hygienisk verksamhet (frisör, fotvård, solarium och så vidare) kommer att bedrivas i lokalen kan du behöva anmäla den till kommunen.

Vilka lokaler för hygienisk behandling behöver anmälas? »

Om livsmedelsverksamhet kommer att bedrivas i lokalen måste du registrera den hos kommunen.

Här finns information för dig som vill driva livsmedelsverksamhet »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.06