Bygga, riva och förändra

Det kan vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som behövs när du ska bygga om, bygga till eller ändra användningssätt på en lokal. Kraven varierar beroende på om fastigheten ligger inom tätbebyggt område eller på landsbygden samt om den omfattas av en detaljplan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-08 12.27