E-tjänster

All information och tjänster som kan tillhandahållas elektroniskt ska göra det.

Hur arbetar kommunen med e-tjänster?

Bild av hur en effektiv e-förvaltning kan se ut

Varje myndighet har ett ansvar att utveckla sin verksamhet på ett sådant sätt att dessa övergripande mål kan förverkligas.

Internet används bland annat för

  

  • informationssökning/hämtning/spridning
  • shopping
  • spel
  • att sköta sin privatekonomi

Det har blivit helt naturligt att logga in på sin bank och betala räkningar, placera om lånen, köpa aktier osv.De flesta köper idag sina semesterresor på nätet och fler och fler lämnar in sin V75 rad. Att deklarera på nätet blev en riktig framgång 2006.

Datoriseringen och de nya system som kommuner och andra myndigheter investerar i idag möjliggör för medborgaren inte bara att skriva in sina egna uppgifter utan även att kunna få uppgifter om sig själv eller se hur de egna ärendet inom en myndighet handläggs.

Medborgaren kan i många fall ställa frågor och få den information som man efterfrågar.

Att kontakta en myndighet (ställa sig i barnomsorgskö, begära bygglov, beställa hemtjänst osv, osv) oavsett tid på dygnet eller dag i veckan, är snart lika naturligt för medborgaren som att göra sina bankärenden, köpa semesterresan eller att deklarera.

Begreppet 24-timmarsmyndighet

  

  • samhällsservice till medborgare och företag dygnet runt, företrädesvis via Internet.

Målen med 24-timmars- myndigheten är att

  

  • förenkla och förbättra samhällsservicen till våra medborgare och företag
  • underlätta för våra medborgare att få tillgång till information och aktivt kunna delta i beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen

All information och alla tjänster som kan tillhandahållas elektroniskt ska göra det.

Till detta mål ska följande beaktas

  

  • Övergången till e-tjänster ska leda till bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet
  • Tjänsterna ska utformas och tillhandahållas på ett sådant sätt att de kan användas av alla och inte utestänga grupper av medborgare.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13 11.52