Tillgänglighet i offentlig miljö

Ofta är olika hinder i den offentliga miljön enkelt avhjälpta utan allt för stora uppoffringar. Trots detta är många platser och lokaler fortfarande inte tillgängliga för funktionshindrade, barnfamiljer med vagn och äldre trots att vi nu är inne på år 2012.

Vad kan du som fastighetsägare göra för att underlätta?

Fastighetsägare har sedan 1 december 2003 ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Du som fastighetsägare bör fokusera på att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta sig fram på egen hand. Trösklar och nivåskillnader bör kunna undanröjas direkt. Det är även viktigt att kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning och räcken kommer på plats och utformas på ett bra sätt.

Boverket har sammanställt information kring ämnet. Gå in på deras webbplats för att få mer kunskap kring tillgänglighet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens arbete

Kommunen har tillsyn över fastighetsägarna så att de tar bort enkelt avhjälpta hinder och gör publika lokaler och allmänna platser tillgängliga.

En offentlig lokal är en lokal som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga lokaler är butiker, skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem och idrottsanläggningar. Publika platser är till exempel lekplatser och torg.

Handikappguiden

Handikappguiden ger svar på frågor om vilka kommunala och allmänna lokaler som är tillgängliga för en person med funktionsnedsättning, hur svårt eller lätt det är att besöka och vistas i de olika lokalerna.

Tre värderingar har använts för att guiden ska vara enkel att använda:

  • Bra
  • Mindre bra
  • Dålig

Längst bak i guiden finns en redovisning av centralortens gator och vägar tillsammans med en beskrivning av bedömningsgrunder. Även p-platser för handikappade är redovisade.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.03