Ventilation

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och där spelar obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation.

Luften i en bostad måste bytas ut med jämna mellanrum, detta gäller för hela bostaden. Luften ska gå från "rena rum" som sovrum och vardagsrum till "smutsiga rum" som badrum och kök, där den gamla luften sugs ut genom ventiler.

Kännetecken på dålig ventilation  

  • Inomhusluften känns lite "råkall" då fukten som bildas inte ventileras bort.
  • Det luktar instängt och/eller luften uppfattas som torr.
  • Lukt, t ex tobaksrök, från grannar eller trapphus som tränger in i bostaden.
  • Handdukarna i badrummet torkar mycket långsamt.
  • Om det är omfattande kondensbildning på fönsters insida vid en utomhustemperatur av cirka -5°C .

Råd och tips

  • Vädra hellre korsdrag en kort stund än att ha ett fönster på glänt en hel dag. Du får en effektivare vädring och sparar samtidigt energi.
  • Du kan själv kontrollera att luften sugs ut som den ska genom ventilen i köket och badrummet med hjälp av en bit papper. Sugs pappret fast fungerar ventilationen.
  • Filtret i köksfläkten samt ventilationsdonen skall rengöras regelbundet för bästa funktion.
  • Installation av köks- eller badrumsfläkt i flerfamiljshus får inte göras utan fastighetsägarens medgivande då installationen kan påverka hela husets gemensamma ventilation. Det är bara kolfilterfläktar som inte påverkar det gemensamma ventilationssystemet i huset.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-27 10.11