Temperatur, luft och vatten

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det naturligtvis viktigt med en bra inomhusmiljö. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar inomhusmiljön och din hälsa.

Lufttemperatur

De flesta människor anser att en rumstemperatur mellan +20-24°C upplevs som behaglig. I flerbostadshus, där alla har olika önskemål och behov, kan det vara svårt att själv reglera temperaturen till lagom nivå.

Kallt inomhus

Enligt de riktlinjer som finns skall ingen människa behöva ha en rumstemperatur som understiger +18°C , under längre perioder. Är man extra känslig skall inte temperaturen behöva vara lägre än +20°C . Det är också vanligt att man kan känna obehag av kalla golv. Undersökningar har visat att människor får kalla fötter när de fryser även om golvet inte är kallt. Men med rätt fotbeklädnad tål människan stora avvikelser mellan golv- och rumstemperatur.

Varmt inomhus

På sommaren kan det ibland bli väldigt varmt inomhus, framför allt gäller detta under värmeböljor, då det råder extremt väder. Trots att svenska hus i regel är välisolerade och håller både kyla och värme borta kan det under extrema förhållanden vara svårt att bibehålla en behaglig inomhusmiljö. Det bästa är att öppna fönstren och vädra ut överskottsvärmen, alternativt sätta upp persienner eller markiser.

Inomhusklimat

Hur du upplever inomhusklimatet beror på många olika faktorer. Drag kan göra att temperaturen känns lägre än vad termometern visar. Drag uppkommer oftast genom att kall luft kommer in genom friskluftsventiler eller otätheter i fönster och dörrar eller kanske genom en otät yttervägg. Det kan också kännas kallt om man sitter nära en kall yta. Tänk på att inte skymma elementen med möbler eller gardiner eftersom det kan hindra att elementen att värma kall luft som kommer in vid fönstret.

Den relativa fuktigheten kan också påverka vår uppfattning om hur varmt det är i vår lägenhet. Vid normala inomhustemperaturer bör den relativa fuktigheten ligga mellan 25-50 procent. Om den blir för hög finns risk för att kvalster ska föröka sig.

Om inomhusluften känns för torr, kan det ofta bero på att det är för varmt. Det kan också bero på att luften innehåller mycket damm eller andra föroreningar. Ett tips kan vara att sänka inomhustemperaturen någon grad för att se om besvären försvinner. Det är givetvis även viktigt att bostadens ventilationssystem fungerar som det ska.

Vattnet 

Kallvattnet ska vara kallt och varmvattnet varmt, dvs mer än 50 grader där du tappar upp det. Kontakta fastighetsägaren om du har för kallt varmvatten. Får du ingen rättning kan du kontakta kommunen.
 
I ljummet vatten finns risk för att det växer legionellabakterier. Framför allt i duschen är det viktigt att varmvattnet har rätt temperatur innan det blandas med det kalla vattnet. När man duschar bildas små droppar och om de innehåller legionellabakterier kan man bli sjuk.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-23 14.25