Buller

I dagens samhälle finns en mängd olika ljud som kan uppfattas som störande. Buller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier ger sällan hörselskador men kan orsaka andra problem, till exempel sömnproblem och ökad stress. En del buller måste vi acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat med åtgärder.

Så här gör du om du är störd av buller

Om du störs av buller ska du i första hand själv först kontakta den som har verksamheten som bullrar för att komma till rätta med problemet. Får du inget gehör för dina synpunkter kan du kontakta kommunen, se kontaktuppgift till höger.

Grannen spelar hög musik


Tala med din granne om du tycker att hon/han spelar hög musik. Kanske är din granne inte medveten om problemet. Det bästa är om ni kan komma överens om tidpunkter då musiken inte stör. Går det inte, kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Buller i lägenheten från fasta installationer


Om det bullrar från tvättstugan, ventilationen eller annan fast installation i huset ta i första hand kontakt med fastighetsägaren eller bostadsrättföreningens styrelse. Kanske beror bullret på något tekniskt fel som lätt kan rättas till.

Höga ljudnivåer i offentliga lokaler


Misstänker du att ljudnivån är skadligt hög i någon offentlig lokal kontakta verksamhetsutövaren. Om problemen fortsätter kan du kontakta kommunen.

Buller från industrier eller andra verksamheter


Om någon verksamhet medför störande buller i ditt hem till exempel från industri eller restaurang, kontakta kommunen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-23 14.18