Trädgårdsavfall som kastas i skogen

Trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större problem som har flera otrevliga konsekvenser

Det gör inte så gott som man kan tro

Du som kör ut ditt trädgårdsvall i skogen tänker nog att du tillför naturen något gott men det gör faktistk mer skada än nytta. Det som händer är att skogen blir övergödd, marken får en ökad surhetsgrad och det blir också ett tillhåll för skadedjur som möss, sorkar och den spanska skogssnigeln, mer känd som mördarsnigeln.

 

Det här händer

Träden dör när det blir en så stor näringsansamling vid stammen, de får skador på rötter och stam och det kan även uppstå svampangrepp. Det pågår sedan lång tid en ständig utarmning av den biologiska mångfalden i skogsdungar runt villaområdena. Tanken är väl att naturen ska ta hand om avfallet men problemet är att kvistar, grenar och tjocka lager av löv och gräs tar mycket lång tid att bryta ned. När marken blir övergödd av allt detta döda material, som även ofta innehåller andra arter än vad som finns naturligt i skogen, kan den naturliga växtligheten med till exempel vitsippor, blåsippor, skogsstjärnor, ekorrbär och harsyra konkurreras ut. Den växt som tar överhand i sådana områden är istället den i trädgårdar besvärliga kirskålen och andra näringskrävande ogräs som kommer med avfallet från trädgårdarna.

Eftersom det är olämpligt och även olagligt att lämna trägdårdsavfallet i naturen, hoppas vi att fler tar sig tiden att åka till en vehetationstipp med sitt trädgårdsavfall eller komposterar det på sin egen tomt.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-23 12.02