Vegetationstippar och trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras i den egna trädgården, men ibland blir mängden avfall för stor, till exempel vid beskärning av buskar och träd. Då kan du lämna ditt trädgårdsavfall på en vegetationstipp.

Vegetationstippar

På många orter i kommunen finns det särskilda vegetationstippar. På vegetationstippen kan du lämna trädgårdsavfall så som gräs, löv, mindre växtdelar och trädgårdsris. Bra att tänka på innan du lastar släpkärran full är att trädgårdsriset ska läggas i ett separat fack.

Här finns vegetationstippar

Ort

Placering

Hur hittar jag dit

Hillared

Såkensvägen

Såkensvähen

Holsljunga

Tranvägen

Vändplats längst in på Tranvägen

Mjöbäck

Lindsbovägen

Längst in vid återvinningsstationen

Sexdrega

Källeredsvägen

Vänster sida efter Renvägen

Svenljunga

Torstorp

Slutet av Friggas väg

Svenljunga 

Galgbacken/ Karlsberg 

Korsningen mellan Hasselgatan-Tallstigen

Överlida

Svensåsvägen

Infart mot Isaberg, skidbacken

Trädgårdskompost

En trädgårdkompost är ett bra sätt att återföra näring till jorden. I trädgårdskomposten är det främst maskar och småkryp som sköter nedbrytningen. Trädgårdskomposten behöver varken vara isolerad eller skadedjurssäker och man kan lätt bygga en själv av till exempel trä eller lecasten. Trädgårdskomposten är även lämplig för efterkompostering av material från varmkomposten. Behållaren bör ha kontakt med marken så att maskar kan röra sig fritt in och ut ur behållaren.

Eldning av trädgårdsavfall

När du eldar trädgårdsavfall, till exempel grenar, ris och fjolårslöv, ska du ta hänsyn till följande:

  • Se till att avfallet är så torrt som möjligt.
  • Ta hänsyn till dina grannar och undvik att elda när vindriktning och väderleksförhållanden är olämpliga.
  • Undvik att elda vid torr och blåsig väderlek.
  • Sådant som kan utnyttjas för trädgårdskompostering bör inte eldas.
  • Elden får inte innehålla sopor, det vill säga sådant som ska källsorteras och lämnas till återvinningsstaioner, återvinningscentralen eller i kärlet hemma.
  • Bensin och liknande är direkt olämpligt för att hjälpa till att tända elden. Använd endast vätskor och annat som är avsett för ändamålet och var mycket försiktig. Häll aldrig sådana vätskor på elden för att det ska "ta sig". Allvarliga olyckor har inträffat.
  • Ha alltid släckutrustning till hands.
  • Lämna inte elden obevakad och var noga med att släcka innan elden lämnas.

På Räddningstjänstens webbplats kan du se om det råder eldningsförbud »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-03 11.51