Brukardialog med Fokusgrupp

För att få en uppfattning av hur medborgarn i Svenljunga kommun uppfattar den nuvarande återvinningscentralen Änglarp och vad de har för önskemål kring den nya, fick 8 medborgare delge sina tankar i en fokusgrupp.

Fokusgrupp 3 mars 2017

På mötet deltog 8 medborgare och representanter från Svenljunga Kommun samt Ramböll.
Mötesdeltagarna fick i uppgift att i grupp diskutera olika frågor. Grupperna redovisade sina tankar och därefter diskussion i storgrupp.
Information och bild på hur en tänkt ÅVC kan se ut presenterades och som avslutning redogjorde Magnus Eriksson för hur processen med anläggandet av ÅVC:n ser ut.

Under mer information till höger, hittar ni mötesanteckningar. 

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-23 12.06