Brukardialog med Fokusgrupp

Fokusgrupp 3 mars 2017

På mötet deltog 8 medborgare och representanter från Svenljunga Kommun samt Ramböll.
Mötesdeltagarna fick i uppgift att i grupp diskutera olika frågor. Grupperna redovisade sina tankar och därefter diskussion i storgrupp.
Information och bild på hur en tänkt ÅVC kan se ut presenterades och som avslutning redogjorde Magnus Eriksson för hur processen med anläggandet av ÅVC:n ser ut.

Under mer information till höger, hittar ni mötesanteckningar. 

Kontakt
Magnus Eriksson
Avfallschef
0325-185 64

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-28 14.00