Kompostering av hushållsavfall

Du som komposterar ditt hushållsavfall i godkänd kompost kan minska sopmängden, vilket har stor betydelse för miljön och för plånboken.

Du som komposterar får ett bra material för jordförbättring, planteringsjord och toppdressing av gräsmattan. För att kompostera hushållsavfall behöver du en så kallad varmkompost som är skadedjurssäker och isolerad. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall räcker det med en trädgårdskompost.

Kompostering av hushållsavfall ska alltid anmälas till kommunen. Om du komposterar ditt hushållsavfall har du möjlighet att få glesare sophämtning och därmed kan du spara pengar.

Kontakta kundtjänst för frågor som rör sophämtning, 0325-183 35.

Varmkompost

I varmkomposten är det främst mikroorganismer som sköter nedbrytningen. Nedbrytningen i en varmkompost går betydligt snabbare än i trädgårdskomposten eftersom temperaturen blir högre, upp mot 70 grader. Om komposten inte känns varm kan det bero på sammansättningen. Det kan vara för lite näring, dålig luftomsättning, för torrt eller för fuktigt i komposten. Det är viktigt att komposten är skadedjurssäker, det vill säga den får inte ha springor som är större än 5 millimeter eller hål som är vidare än 8 millimeter.

Trädgårdskompost

I trädgårdskomposten är det främst maskar och småkryp (insekter) som sköter nedbrytningen. Trädgårdskomposten behöver varken vara isolerad eller skadedjurssäker och man kan lätt bygga en själv av till exempel trä eller lecasten. Trädgårdskomposten är även lämplig för efterkompostering av material från varmkomposten. Behållaren bör ha kontakt med marken så att maskar kan röra sig fritt in och ut ur behållaren.

Latrinkompost

För att kompostera latrin så ställs särskilt höga krav på att rätt behållare används. Latrinkomposten måste ha en helt tät botten. Lakvattnet får inte läcka ut till marken. Kompostmaterialet måste efterkomposteras i minst ett halvår innan det används, så att skadliga mikroorganismer hinner dö. Latrinkomposten kan även användas för hushållsavfall.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-05 12.43