Slaktavfall

De delar av djuret som inte ska användas till matlagning, djurfoder eller gödselmedel räknas som slaktavfall. De delar av djuret som blir över efter styckning och tillagning i köket är hushållssopor.

Avfall som uppstår vid slakt ska skickas iväg med Svensk Lantbrukstjänst som är godkänd transportör och som transporterar till en godkänd anläggning för destruktion. Undantag från detta är det som räknas till hushållssopor, mag- och tarminnehåll som kan spridas på den egna åkermarken som gödsel och njurar, lever och magar som man kan ge till sina hundar i stället.

Vilda djur

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion såvida de inte misstänks för att bära en smittsam sjukdom. I sådana fall ska Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas. Slaktavfall från vilda djur får ligga på fallplatsen i skogen, gärna långt in i skogen för att inte locka in rovdjur till bebyggelsen. Slaktavfallet får inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer.

Nedgrävning av djur

De djur som får grävas ned är:

  • Sällskapsdjur och
  • Hästdjur som är självdöda eller avlivade samt har ett tillstånd från länsstyrelsen och att nedgrävningsplatsen godkänds av kommunen.

Viktigt att tänka på är att djuret läggs på ett sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp avfallet. Kontakta kommunen om du vill gräva ner ett djur enligt ovan så hjälper vi dig med ansökan till länsstyrelsen och godkännande av nedgrävningsplats.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-05 13.37