Källsortering och återvinning

Alla hushåll och företag kan genom att sortera sitt avfall bidra till att vi minskar belastningen på vår miljö. Genom materialåtervinning kan vi spara resurser och energi samt minska utsläpp av miljöfarliga gaser. Det allra viktigaste är att sortera ut det farligt avfallet.

Producentansvar

  
Med producentansvar menas att producenterna, de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar har ett ansvar från tillverkning till återvinning. De har ett ansvar att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
  

Materialåtervinning

Det finns flera företag som arbetar med materialåtervinning och bland dessa kan nämnas:

  • Förpacknings och tidningsinsamlingen AB (Ftiab) som ägs av de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. Ftiab ansvarar för 5 800 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar.
  • Svensk GlasÅtervinning AB har genom ett avtal ett nära samarbete med Ftiab och finns representerade via glasigloos på återvinningsstationerna och återvinningscentralen.
  • El-kretsen, driver ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektroniska produkter. Systemet kallas elretur och drivs i sammarbete med landets kommuner. El-kretsen ordnar så att de mottagna elprodukterna på återvinningscentralen transporteras bort till behandling och återvinning enligt gällande lagar.

Kontakt

Epost till

 

Ordinarie telefontider:
Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 12.38