Farligt avfall

Det är viktigt att sortera ut det farliga avfallet och det ska inte läggas i sopkärlet. Farligt avfall förstör vår miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Hushållens farliga avfall lämnas till Återvinningscentralen eller till Miljöbilen.

Vad är farligt avfall

 
Farligt avfall är sådant som på något sätt är skadligt för människor, djur eller vår miljö om det inte omhändertas på rätt sätt. Exempel på detta är oljor, färgrester, sprayburkar, lösningsmedel, avfettningsmedel, syror, glödlampor, lågenergilampor, lysrör, batterier, läkemedel, tryckimpregnerat trä, kvicksilverinstrument och så vidare.
  

Var lämnas farligt avfall

 
Det är kommunens ansvar att samla in och ta hand om hushållens farliga avfall. Du kan lämna ditt hushålls farliga avfall på återvinningscentralen Änglarp eller till miljöbilen som besöker kommunen årligen vår och höst.

På återvinningscentralen finns en speciellt avsedd plats för detta avfall. Är du osäker på hur det skall sorteras så kontakta personalen. Tänk på att inte blanda olika vätskor och lämna hela och förslutna förpackningar. Till farligt avfall räknas bland annat färg, lack, lösningsmedel, kemikalier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör. För att dessa inte ska komma ut i naturen och orsaka skada är det mycket viktigt att de sorteras ut från hushållsavfallet och hanteras på rätt sätt.

Kontakt


Återvinningscentral Änglarp

0325-183 45

Besöksadress:
Änglarp, avfart från väg 154

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 12.34