Avgifter och regler, abonnemang

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en renhållningsordning. I Svenljunga kommun utgör föreskrifter om avfallshantering tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning.

Avfallstaxa

I renhållningstaxan kan du läsa om vad de tjänster kommunen tillhandahåller kostar. Den avgift du betalar bekostar hämtning, behållare, transport, behandling, miljöstationer, batteriholkar, återvinningscentraler, avfallsplanering, rådgivning med mera.

Avfallstaxa 2017 (förkortad version)
Avgifterna är inklusive moms. Avgiften för sophämtning innefattar en fast grundavgift och en rörlig hämtningsavgift.

Sophämtning, grundavgift per lägenhet och år  
Fristående villor, parhus och kedjehus1 005 kr 
Hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus och kedjehus473 kr* 
Bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus473 kr* 
Fritidshus som endast utnyttjas maj-sept604 kr 
* dock minst 1 005 kr per bostadsenhet  
   
Sophämtning, hämtningsavgift/kärl och år om du anmält hemkompost190 liter370 liter
14-dagars hämtning (endast tätort)699 kr1 360 kr
4-veckors hämtning 350 kr681 kr
14-dagars sommarhämtning (maj-september)270 kr525 kr
4-veckors sommarhämtning (maj-september)133 kr261 kr
   
Sophämtning, hämtningsavgift/kärl och år om du inte hemkomposterar190 liter370 liter
14-dagars hämtning (endast tätort)1 747 kr3 399 kr
4-veckors hämtning (endast glesbygd)873 kr1 704 kr
14-dagars sommarhämtning (maj-september)674 kr1 311 kr
4-veckors sommarhämtning (maj-september)331 kr655 kr
   
Slamtömning  
Tömningskostnad efter körlista < 4 kbm806 kr 
Tömningskostnad efter budning < 4 kbm (inom 5 arbetsdagar)1 250 kr 
Akut tömning inom ett dygn < 4 kbm1 813 kr 
   
Latrin  
Kärl 23 liter, köp av minst 5 st625 kr/st* 
* Avgift inkluderar kärl, utkörnings-, hämtnings- och behandlingsavgift.  

Renhållningsordning och avfallsplan

I renhållningsordningen beskriver kommunen hur avfall som uppstår i kommunen ska hanteras genom till exempel insamling, transport och behandling. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till kommunen enligt de bestämmelser som anges i renhållningsordningen.

Avfallsplanen redovisar dagsläget, framtidsmålen samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet.

Kontakt

Kundtjänst Avfall och VA
0325-183 35

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 11.41