Avgifter på återvinningscentralen

Är du privatperson med ett sophämtningsabonnemang är de flesta besöken på Änglarp gratis, men för visst avfall behöver du betala extra. Verksamheter betalar alltid för sina besök på återvinningscentralen. Här kan du läsa om vad du ska betala för avfallet du lämnar.

Hushållsavfall

Du kan lämna sorterat brännbart, skrymmande brännbart och ej brännbart avfall på upp till 1 kbm gratis. Vid större mängd eller om avfallet är osorterat måste du betala för att lämna avfallet.

Sorterat

Brännbart >1 kbm

171 kr/kbm


Skrymmande brännbart >1 kbm

211 kr/kbm


Ej brännbart >1 kbm

202 kr/kbm

Osorterat

Brännbart per påbörjad kbm

469 kr/kbm


Ej brännbart per påbörjad kbm

464 kr/kbm

 

Verksamhetsavfall

Med verksamhetsavall menas det avfall som uppkommer i verksamheten vid till exempel industrier, affärer eller tjänsteföretag och som inte kan räknas till hushållsavfall. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att det avfall som uppstår i verksamheten sorteras och transporteras bort.

Du betalar alltid för din verksamhets avfall. 

Sorterat

Brännbart per påbörjad kbm

214kr/kbm


 

Skrymmande brännbart per påbörjad kbm

264 kr/kbm


 

Ej brännbart per påbörjad kbm

253 kr/kbm

Osorterat

Brännbart per påbörjad kbm

469 kr/kbm


 

Ej brännbart per påbörjad kbm

464 kr/kbm

 

Farligt avfall

Du får som privatperson lämna farligt avfall på återvinningscentralen utan extra kostnad, det ingår i ditt sophämtningsabonnemang.

För din verksamhet gäller följande:

  • Industrins farliga avfall ska enligt lag omhändertas av respetive industi.
  • Du får lämna max 10 liter olja per besök.
  • Ammunition, sprängämnen och fyrverkeripjäser lämnas till polisen.
  • Läkemedelsrester lämnas till apoteket.

Specialavfall och farligt avfall i mindre mängd

Asbestavfall

750 kr/kbm

Rent flisbart trä

40 kr/kbm

Tryckimpregnerat virke, även kreosot

250 kr/kbm

Spillolja

8,75 kr/liter

Oljehaltigt avfall, fast

9,38 kr/kg

Oljefilter

9,38 kr/st

Färg-, lack- och limrester

9,38 kr/kg (inkl. burk)

 

Avgifterna är inklusive moms. I avfallstaxan kan du läsa mer om vilka tjänster vi tillhandahåller och vad de kostar.

Kontakt

Återvinningscentral Änglarp
0325-180 81

Besöksadress:
Änglarp, avfart från väg 154

Epost till

 

Ordinarie telefontider:
Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 12.10