Avfall och återvinning

Det bästa för miljön är om det blir så lite avfall som möjligt. Du kan minimera avfallet genom att vara en medveten konsument och välja, om möjligt, varor med lång livslängd och bra material, lämna saker för att återanvändas och sortera för återvinning.

Du kan lämna ditt grovavfall, farligt avfall, uttjänta vitvaror, kyl och frys bland annat till återvinningscentralen Änglarp. På återvinningsstationerna, som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlinen AB, kan du lämna förpackningar och tidningar till återvinning.


Sidan senast uppdaterad: 2018-08-13 07.58