Skolbiblioteksverksamhet

Vi skolbibliotekarier arbetar med läsfrämjande aktiviteter och skrivande i skolorna. I olika årskurser gör eleverna biblioteksbesök eller har undervisning i informationssökning.

Biblioteksbesök och informationssökning

Eleverna i årskurs 1 kommer till närmaste folkbibliotek, för att få en introduktion om bibliotek. Lektionerna i informationssökning startar i årskurs 3 och fortsätter sedan i årskurs 5. I årskurs 7 får de lära sig mer om källkritik. Tanken med undervisningen är att eleverna ska känna sig hemmastadda på biblioteken i kommunen samt kunna hitta och kritiskt granska information.

Skrivandelektioner

En av oss skolbibliotekarier arbetar med skrivande på skolorna. I årskurs 2 får de berätta om sina drakar, årskurs 4 skriver nattdikter och i årskurs 6 arbetar de med miljöbeskrivningar.

Läsprojekt

Olika läsprojekt genomförs runt om i skolorna och vi deltar i vissa. Ibland bokpratar vi i början av läsprojekten och kan även komma ut vid redovisningen. Som avslutning på olika läsprojekt kan eleverna till exempel berätta om böckerna de läst eller dramatisera scener ur böckerna.

Världsbokdagen

Varje år firar vi Världsbokdagen den 23 april ute på skolorna med olika aktiviteter för eleverna. En del är tipspromenader vi gör för årskurs 1-3 respektive 4-6. Eleverna som vinner får varsin bok i pris.

Adress

Besöksadress:
Skolgatan 19, Svenljunga


Kontakt

Epost till

Epost till

  • Maria Nyman
    Skolbibliotekarie, lärarresurs
    0325-182 03

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-24 09.10