Mediatek och Skolbibliotekscentral

Mogaskolans Mediatek och Skolbibliotekscentral är stationerad på Mogaskolan årskurs 7-9. Även om  skolbibliotekspersonalen utgår från Mogaskolans Mediatek täcks alla skolor i kommunen in i verksamheten.

Mogaskolans Mediatek

Mediateket ligger i hjärtat av Mogaskolan årskurs 7-9, men är öppet för alla elever från förskoleklasserna och uppåt samt personalen. Hit kommer eleverna för att exempelvis söka litteratur för fördjupningar, låna media eller arbeta vid datorerna.   

Skolbibliotekscentralen

Mogaskolans Mediatek fungerar som skolbibliotekscentral för samtliga skolor i Svenljunga kommun. Härifrån distribueras Vandringsbiblioteket ut till alla skolorna. Vi har också Bokpoolslådor med flera exemplar av varje titel för olika läsprojekt. Dessutom lånar vi ut klassuppsättningar, temalådor inom olika ämnen eller media utifrån specifika önskemål. Även Bok & DAISY, ljudböcker och böcker på olika språk kan skolorna låna från Mediateket.

Målsättning

Målgrupper för skolbiblioteket är elever och personal. En målsättning för verksamheten är att väcka läslust och därigenom bidra till att läsförmågan hos eleverna höjs. Detta sker genom olika läsfrämjande projekt. Andra mål är att alla elever i årskurs 1 ska göra ett biblioteksbesök och i årskurs 3, 5 och 7 får de undervisning i informationssökning.

Adress

Besöksadress:
Skolgatan 19, Svenljunga


Kontakt

Epost till

Epost till

  • Maria Nyman
    Skolbibliotekarie, lärarresurs
    0325-182 03

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-23 13.40