Läsloftet i Mogaskolans Mediatek

Skolbibliotek

I Svenljunga kommun finns nio skolor, som alla har bibliotek. Mogaskolans Mediatek och Skolbibliotekscentral servar även de andra skolorna.

Skolbibliotek i kommunen

I Mogaskolans Mediatek och Skolbibliotekscentral finns ett varierat utbud av media. De andra skolorna har antingen ett integrerat bibliotek eller en mindre boksamling. En särskild satsning görs på de skolbibliotek, som inte är integrerade. Från Mogaskolans Mediatek och Skolbibliotekscentral skickas bland annat olika boklådor och specialmedia ut till skolorna.

Skolbiblioteksverksamhet

Skolbiblioteksverksamheten omfattar alla kommunala skolor och drivs av skolbiblioteksansvarig, som är fackutbildad bibliotekarie. Dessutom arbetar en biblioteksassistent deltid i Mediateket. Även om skolbibliotekspersonalen är stationerad i Mogaskolans Mediatek servar de samtliga skolor.

Adress

Besöksadress:
Skolgatan 19, Svenljunga


Kontakt

Epost till

Epost till

  • Maria Nyman
    Skolbibliotekarie, lärarresurs
    0325-182 03

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-24 09.01