Särskild utbildning för vuxna - särvux

Särvux är kommunens utbildning för dig som är över 20 år och har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Särvux kurser ger kunskaper på grundläggande nivå motsvarande grundsärskola eller träningsskola.

Studierna är gratis och undervisningen sker på Lärcentrum.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 08.20