Grundsärskola

Hos oss ska alla, både barn och föräldrar, känna sig välkomna och trygga!

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att varje elev får möjlighet att
  

  • utveckla sin självständighet
  • bättre förstå andra människor
  • få kunskap om hur samhället fungerar
  • få förståelse för natur och miljö

Den obligatoriska särskolan har sedan 1 juli 2011 en egen läroplan som omfattar både grundsärskolan och träningsskolan.

Läroplan för grundsärskolan, Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar ämnena: bild, engelska, hem-och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andraspråk, teknik och estetisk verksamhet.


Integrerade grundsärskoleelever

I Svenljunga kommun kan elever som är inskrivna i grundsärskolan i årskurserna ett till sex få sin undervisning som integrerade grundsärskoleelever i grundskolan på sin hemort.

För elever på mellanstadiet och högstadiet erbjuds undervisning i grundsärskoleklass på Mogaskolan. Eleverna kan då ges möjlighet att delta i grundskolans undervisning i vissa ämnen.

Adress

Besöksadress:
Skolgatan 19, Svenljunga

Postadress:
Mogaskolan Grundsärskola
Skolgatan 19
512 54 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Telefon till grundsärskola
0325-182 51

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-26 15.41