Mobbning och trygghet

Du ska aldrig behöva bli kränkt eller diskriminerad i din förskola eller skola. Våra förskolor och skolor bedriver därför ett målmedvetet arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Ingen får mobba dig

Skolan ska vara en trygg plats. Det betyder att du aldrig ska behöva vara rädd, bli mobbad, retad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat sätt i förskolan eller skolan. Varken av någon annan elev eller av någon lärare. Att bli mobbad kan vara att inte få vara med, bli bortvald eller retad. Skolan har ansvar för att ingen elev ska behöva råka ut för det.

Om du blir utsatt

Våra förskolor och skolor arbetar för att inget barn, elev eller studerande ska bli mobbad eller dåligt behandlad. Om det ändå händer ska du direkt prata med läraren, förskolläraren eller någon annan i personalen som du litar på.

Du kan läsa mer om vårt arbete i barn- och utbilndingsnämndens rutin för arbete mot diskriminering och kränkande behandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningar ska utredas och åtgärdas

Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom om upplevda kränkningar är skyldiga att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Den som driver förskolan eller skolan ska snabbt utreda situationen och vidta åtgärder. 

Diskrimineringsombudsmannens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om alla barn, elever och studerandes rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering.

Där finns även infoblad om aktiva åtgärder för förskola och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-21 12.16