Kvalitet och utveckling

Vi arbetar aktivt med kvalitets- och utvecklingsarbete. En förutsättning för utveckling av en verksamhet är att den följs upp och utvärderas. För att utveckla och förbättra utbildningen arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med planering och uppföljning av vår verksamhet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten för att utveckla verksamheten i skolor och förskolor.

Kvalitet i förskola och skola handlar om i vilken mån verksamheten förverkligar nationella och kommunala mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter att förbättras.

En viktig del av kvalitetsarbetet är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare.

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporter för våra förskolor

Kvalitetsrapporter för våra fritidshem och skolor

Kvalitetsrapporter Elevhälsa, Kulturskola och Lärcentrum

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-30 14.25