Kvalitet och utveckling

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns , elevers och studerandes utveckling och lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete

Rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten för att utveckla verksamheten i skolor och förskolor.

Kvalitet i förskola och skola handlar om i vilken mån verksamheten förverkligar nationella och kommunala mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter att förbättras.

En viktig del av kvalitetsarbetet är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare.

Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om systematiskt kvalitetsarbete.

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en plan för systematiskt kvalitetsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som omfattar en struktur med vad och vilka processer som ska styra och leda kvalitetsarbetet. Planen innehåller också de prioriterade omrården som identifierats som väsentliga kvalitetsområden.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-21 18.37