Teater

Teater är både kropp, röst och samspel där du är instrumentet!

Inom teater på Kulturskolan arbetar vi med övningar för att bli trygga i oss själva och tillsammans med gruppen. Vi tränar på att fantisera och improvisera, uppträda inför publik och gestalta olika karaktärer.

Vi utgår från färdigskrivna pjäser eller hittar på en egen föreställning!

Eleverna tränas i spontanitet, status, röst och provar kroppsspråksövningar men även text, kostym och scenografi ingår i teaterarbetet.

Teatergruppen medverkar aktivt vid läsårets pjäsval eller föreställning. Ibland skriver gruppen en egen pjäs. Eller bearbetar en saga/berättelse.

Första delen av höstterminen ägnar vi oss åt drama-/samarbetsövningar, teaterlekar och improvisation. För att under resten av läsåret arbeta mot en föreställning dit föräldrar, släkt och vänner är välkomna som publik.

Ibland samarbetar vissa teatergrupper och gör en föreställning tillsammans med elever och lärare i andra ämnen, t.ex. musik eller dans.


Välkomna att söka till teater!

Grupperna:

9-12 år: Vi provar olika drama och teaterövningar för att lära oss om teater och att bli trygga i oss själva och tillsammans med gruppen. Vi avslutar terminen eller läsåret med en teaterföreställning.

13-15 år: Vi arbetar med olika drama och teater övningar med fokus på trygghet och gruppdynamik och för att lära oss om teater och att agera. Vi avslutar läsåret eller terminen med en teaterföreställning.

16-19 år: Vi arbetar med improvisationer och fördjupar oss i skådespeleri och teaterövningar, samt har som mål att sätta upp cirka 2 föreställningar om året.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27 10.59