Anmälan och avgifter

Är du intresserad av att lära dig spela ett instrument, drilla, spela teater, sjunga eller gå en låtskrivarkurs? Vill du träffa nya kompisar att ha roligt tillsammans med?

Anmäl dig till kulturskolan

Anmäl dig då till Kulturskolan så att du kan uppleva det roliga med att kunna spela ett instrument, att vara med i en orkester, bilda ett band tillsammans eller vara med i en teatergrupp eller drilla.

Sista anmälningsdag till läsår 2018-2019

torsdag 29 mars 2018

Information och avgifter

Från och med höstterminen 2015 är det gratis att delta i någon verksamhet på Kulturskolan. Man betalar endast för hyra av instrument, notböcker och förbrukningsmaterial t.ex strängar, rörblad m.m. Kulturskolan kan hjälpa till med inköp.

Instrumenthyra

Avgift

Första året

228 kronor/läsår

Andra och tredje året

455 kronor/läsår

Från och med fjärde året

683 kronor/läsår


Anmälan och inbetalning

Anmälan är bindande för hela läsåret om du inte är avanmäld före:

  • 13 augusti för höstterminen.
  • 13 december för vårterminen.

Meddelandet om man kommit med eller står i kö skickas ut innan skolan börjar och faktura på instrumenthyra och förbrukningsmaterial kommer senare under hösten Inbetald instrumenthyra återbetalas ej.

Alla elever, både inskrivna och köelever, måste återanmäla sig för att aktivera sin plats. Anmälningar som inlämnas för sent, datumstämplas och förs upp på kölista.


Ansvar

I och med att målsman har skrivit under anmälningsblanketten har elev begärts ledig från lektionen för att gå och spela, samt förbundit sig att ansvara för eventuellt hyrt instrument.

För närvarande är det kö till kulturskolan. Har du deltagit i någon verksamhet på Kulturskolan tidigare har du förtur.

Adress

Besöksadress:
Kulturskolan, Skolgatan 19 G
Svenljunga

Postadress:
Kulturskolan
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Mer information

Ladda ned anmälningsblankett:

Anmälan till KulturskolanPDF


Sista anmälningsdag till läsår 2018-2019
torsdag 29 mars

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-01 14.49