Val och antagning

Alla elever gör sin ansökan till gymnasiet genom webbansökan.

Du hittar all information om gymnasievalet på Sjuhäradsbygdens gymnasieskolors gemensamma webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att få börja gymnasiet ställs krav på dig som student. För att vara behörig att ansöka till ett gymnasieprogram krävs att du i många ämnen har lägst betyget godkänd i ditt slutbetyg från grundskolan.

Kraven är till för att du inte ska börja på gymnasieskolan om du inte har de kunskaper och förutsättningar som krävs för att klara av utbildningen.

Vilken behörighet krävs?

Yrkesprogram

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt nio andra ämnen

Om du väljer ekonomi-, humanistiska eller samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

Om du väljer naturvetenskaps- eller teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i de nio ämnena.

Dispens för engelska

Du som har ett annat modersmål än svenska och har kommit till Sverige sent under grundskolan kan få dispens om du saknar betyg i engelska. Detta är främst tänkt för dig som inte läst engelska i ditt hemland och av naturliga skäl lagt mycket tid på att lära dig svenska. För att få dispens från betyg i engelska måste skolan bedöma att du har goda förutsättningar att klara din valda gymnasieutbildning. Du måste också under din gymnasietid läsa in engelskan.
 

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15 11.04