Introduktionsprogram

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan

På Lärcentrum

På Lärcentrum i Svenljunga erbjuder vi fyra av fem introduktionsprogram. Undervisningen är starkt individualiserad och utgår från elevens behov och undervisningen kan därför se väldigt varierande ut. Vi strävar efter ett så brett utbud av ämnen som möjligt för att underlätta för eleven att nå godkända betyg på grundskolenivå och därmed kunna fortsätta på ett nationellt program. De utbildningar vi har på Lärcentrum är följande:

  • Preparandutbildning 
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ

Adress

Besöksadress:
Torggatan 9, Svenljunga

Postadress:
Svenljunga kommun
512 80 Svenljunga

Öppettider

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-06 12.00