Avgifter och regler

Här kan du läsa mer om de avgifter och regler som gäller för barn i förskola och fritidshem.

Avgifter från och med 1 januari 2018

Barnomsorgsavgiften beräknas på familjens totala inkomst per månad före skatt. Avgiften betalas månadsvis, 12 månader om året, enligt nedanstående tabell. Avgiften baseras på procent av bruttoinkomsten. Enligt beslut från Skolverket kommer avgifterna att indexregleras varje år.

Barn 1 är familjens yngsta barn.

Förskola

Barn 1

3 procent av bruttoinkomsten

max 1 382 kronor

Barn 2

2 procent av bruttoinkomsten

max 922 kronor

Barn 3

1 procent av bruttoinkomsten

max 461 kronor

Barn 4

ingen avgift

 

 

Allmän förskola

För 3-5-åringar i allmän förskola tas avgift ut för den del av omsorgstiden som överstiger 15 timmar per vecka.

Avgiften för dessa barn minskas med 10%.

Taxan gäller from 1 augusti det år barnet fyller tre år tom 31 juli det år barnet fyller sex år

Fritidshem

Barn 1

2 procent av bruttoinkomsten

max 922 kronor

Barn 2

1 procent av bruttoinkomsten

max 461 kronor

Barn 3

1 procent av bruttoinkomsten

max 461 kronor

Barn 4

ingen avgift

 

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 08.13