Fritidshem

Plats i fritidshem erbjuds från det att eleven börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Fritidshem på alla skolor

Fritidshem finns i anslutning till varje skola med verksamhet från förskoleklass upp till årskurs sex. Fritidshemmet tar emot barn från höstterminen det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Verksamheten är öppen under den skolfria delen av dagen och under skolans lovdagar.

Fritidshem under skollov

Barn som i vanliga fall inte har någon plats på fritidshemmet, men som behöver omsorg under skollov, kan ansöka om plats i fritidshem.

Ansökan om plats ska göras senast en månad före skollovets start.

Sommaröppen verksamhet

Under fyra sommarveckor har förskolor och fritidshem begränsade öppettider. Verksamheten mellan förskolor och fritidshem samordnas eftersom antalet barn under denna period är lägre. Ditt barn kan under dessa veckor erbjudas plats på en annan enhet än den ordinarie.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-15 14.33