Specialpedagog i grundskolan

Specialpedagogen ger specialpedagogisk kompetens till skolans organisation så att elever i behov av särskilt stöd ges möjlighet att uppnå målen i skolan.


Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att ge elever i behov av särskilt stöd möjlighet att uppnå målen. Detta genom att vara en samtalspartner till personal, göra utredningar, medverka i arbetet med åtgärdsprogram, göra klassbesök och stödja eleven i sitt lärande.

Specialpedagogen kan kontaktas


  

  • när du som förälder har funderingar kring ditt barns skolsituation
  • när elever har en komplicerad inlärningssituation eller av andra skäl inte når målen
  • när personal vill diskutera olika pedagogiska metoder och förhållningssätt, såväl på organisations-, grupp-, som individnivå
  • för vägledning i specialpedagogiska frågor, såväl på organisations-, grupp-, som individnivå

Specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation

Arbetar med att tydliggöra språkets betydelse och ge elever i behov av särskilt stöd tillfälle att utveckla sitt tal, språk och kommunikation.

Specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation kan kontaktas vid försenad eller avvikande språkutveckling:
  

  • Uttal
  • Ordförråd och begrepp
  • Grammatik och ordföljd
  • Språkförståelse
  • Språkanvändning
Adress
Postadress:
Elevhälsoteamet
Mogaskolan
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20 13.23