Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogen ger specialpedagogisk kompetens till förskolans verksamhet så att barn i behov av särskilt stöd ges möjlighet att med hänsyn till egna behov och förutsättningar utvecklas så långt som möjligt.

Specialpedagogen kan kontaktas

  

  • när barn tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra
  • när pedagogerna vill diskutera olika pedagogiska metoder och förhållningssätt, såväl på organisations-, grupp-, som individnivå
  • för vägledning i specialpedagogiska frågor, såväl på organisations-, grupp-, som individnivå.

Specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation

Arbetar med att tydliggöra språkets betydelse och i samverkan med pedagogerna ger barnen tillfälle att utveckla sitt tal, språk och kommunikation.

Specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation kan kontaktas vid försenad eller avvikande språkutveckling:
  

  • Uttal
  • Ordförråd och begrepp
  • Grammatik och ordföljd
  • Språkförståelse
  • Språkanvändning.
Adress
Postadress:
Barn och utbildningsförvaltningen
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20 13.23