Skolsköterska

Elevhälsan finns till för alla elever på grundskolan till och med gymnasiet. Personalen som arbetar är kurator, specialpedagog, psykolog, skolsköterska och skolläkare.

Elevhälsans medicinska insatser

Skolhälsan erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasiet. Denna är frivillig och är en fortsättning på BVC som erbjuds yngre barn. Skolhälsan är kostnadsfri och syftet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Alla barn kallas till skolsköterskan för hälsosamtal, vaccination och hälsokontroll under sin tid i skolan.

Skolsköterskan kan också ha en stödjande funktion för eleverna och ge råd runt frågor som kost, motion och sömn. Relationsfrågor och skolsituationen för eleven är också ämnen man kan diskutera med skolsköterskan.

Har eleven funderingar kring tobak, alkohol och sexualitet kan man också prata med sin skolsköterska kring det.

Vi på skolhälsan har tystnadsplikt!

Skolsköterskans uppdrag

  • Skolsköterskans medicinska insatser är främst förebyggande och hälsofrämjande.

  • Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår. Här kan du läsa mer om elevhälsans medicinska insatser
    öppnas i nytt fönster

  • All elevkontakt dokumenteras i en journal som endast skolsköterskan och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och sjukvårdslagen.

  • Utföra enklare sjukvårdsinsatser och rådgivning till elever och vårdnadshavare.

  • Om du tidigare tackat nej till vaccin eller ej har tagit vaccin av annan anledning är du välkommen till skolsköterskan då du har rätt till vaccinering inom barnhälsovårds-programmet upp till 18 års ålder.

Skolläkarens uppdrag

Skolläkaren följer elevens hälsoutveckling via skolsköterskan och läkarens arbete är främst inriktat på elevernas hälsa och utveckling. Skolrelaterade hälsoproblem samt problem med hög skolfrånvaro kan lyftas hos skolläkaren.

Tid till skolläkare bokas av skolsköterskan.

Är ditt barn i behov av sjukvård så kontakta Närhälsan eller 1177 för rådgivning.

Adress
Postadress:
Elevhälsoteamet
Mogaskolan
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-06 15.53