Elevhälsa

I Svenljunga kommun finns ett elevhälsoteam som med flera kompetenser arbetar för att främja och ge stöd för elevers hälsa och lärande.

Vad är elevhälsa?

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Vårt uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola i arbetet med barn och ungdomars hälsa och lärande.

Elevhälsans arbetsområde är förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.  

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger.Elevhälsan har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan finns inskriven i skollagen 2 kapitel 25 och 26 §.
Skolverkets publikation Elevhälsa i skollagen PDF


Vårt arbete innebär

  • Kommunens övergripande arbete med elever i behov av stöd
  • Förebyggande arbete
  • Rådgivning, stöd och handledning/konsultation
  • Utredningar och kartläggningar
  • Samordning av resurser
  • Samverkan med andra instanser
  • Individuella insatser kring barn i behov av stöd

För dig som vill veta mer

Elevhälsoteamet arbetar och har uppdrag på samtliga skolor i Svenljunga kommun, men har sina kontor på Mogaskolan i Svenljunga.

Har du frågor om Elevhälsan och vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss. Det går bra att ringa, skicka ett mail eller komma upp till oss på Mogaskolan.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20 16.08